เรา...

บริการงานพิมพ์ครบวงจร

ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ แบบฟอร์มสำนักงาน ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
กระดาษหัวจดหมาย นามบัตร ซองจดหมาย ซองเอกสาร
บรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ พร้อมช่วยดูแลทุกขั้นตอนการผลิต


product of us
client logos
QUOTATION

ประเมินราคา

about us

เกี่ยวกับเรา

machine

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1421 พริ้นติ้ง

ด้วยประสพการณ์ทางด้านงานพิมพ์มาเป็นเวลาอย่างยาวนาน

โรงพิมพ์ 1421 พริ้นติ้ง ของเราได้ยู่ในแวดวงการพิมพ์และมีประสบการณ์ในขบวนการการพิมพ์มานาน  จึงทำให้ หจก. 1421 พริ้นติ้งได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2545 เพื่อให้บริการด้านงานพิมพ์ครบวงจร โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 2098/14 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย ซึ่งโรงพิมพ์ของเรายึดมั่นในเรื่องการผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ และการให้บริการที่ใกล้ชิดเป็นกันเอง นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานในโรงพิมพ์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายประสานงาน จนถึงฝ่ายผลิต ต่างยินดีรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาโรงพิมพ์ของเราให้เจริญก้าวหน้าและให้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

โรงพิมพ์ 1421 พริ้นติ้ง ของเราสามารถให้บริการพิมพ์งานพิมพ์ต่าง ๆ ด้วยคุณภาพที่มาตรฐานในราคาที่ยุติธรรม ตลอดจนติดตามงานพิมพ์ของท่านอย่างใกล้ชิด โรงพิมพ์ ของเรารับพิมพ์งานทั้งงานพิมพ์ขนาดเล็กไปจนถึงงานพิมพ์ขนาดใหญ่  ด้วยงานพิมพ์ออฟเซ็ท งานพิมพ์สกรีน และงานพิมพ์ On Demand เป็นต้น

โรงพิมพ์ของเราเน้นในเรื่องมาตรฐานการผลิตงานพิมพ์เพื่อให้ได้คุณภาพ บริการพิมพ์งานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภทแบบครบวงจรในจุดเดียว (One Stop Services) เราเป็นโรงพิมพ์ที่ให้บริการตั้งแต่การออกแบบจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์ ดำเนินกระบวนการพิมพ์จนเสร็จสิ้นเป็นสิ่งพิมพ์ที่ได้คุณภาพตามกำหนด และส่งมอบงานพิมพ์ให้ตรงเวลา ด้วยราคาที่ยุติธรรมได้มาตรฐานตามต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของงานแต่ละชิ้นงาน

productionchart

One Stop service

ระบบจัดการการผลิตที่เน้นในการให้ความสะดวก รวดเร็ว กับลูกค้า

ในด้านการให้บริการ เรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายเล็กหรือลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งโรงพิมพ์ ของเราให้บริการเท่าเทียมกันทุกราย ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับงานพิมพ์ในจุดเดียว โดยมีขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้

 • รับต้นฉบับไฟล์งานจากลูกค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น
 • จัดทำปรู๊ฟเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องต่างๆ เช่น รายละเอียดข้อความ และสีของงาน รวมไปถึงการขึ้นรูปชิ้นงานที่ถูกต้อง ขั้นตอนนี้ลูกค้าจะต้องลงชื่อเพื่อยืนยันความถูกต้องของงานก่อนส่งคืนโรงพิมพ์
 • ดำเนินการจัดทำแม่พิมพ์ (ออกเพลท) เพื่อพิมพ์งานต่อไป
 • ดำเนินการพิมพ์งาน ตามแบบที่ลูกค้าอนุมัติแล้ว
 • ขั้นตอนหลังการพิมพ์ เช่น การเคลือบ การพับ การปั๊มไดคัท และอื่นๆ
 • จัดส่งงานพิมพ์ให้กับลูกค้าตามกำหนดเวลา หากลูกค้าต้องการงานเร่งด่วน ทางโรงพิมพ์ยินดีเร่งรัดให้ได้

จัดส่งรวดเร็ว

เพื่อให้ทันกับสภาพใน

รับงาน จัดส่งงาน ได้รวดเร็ว ด้วยบริการหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นสายส่งของทางบริษัท Lineman Grap บริการ Messenger Service ต่างๆ ไปรษณีย์ไทย Kerry

ประสานงานในกระบวนการผลิตรวดเร็ว เพื่อทำปรู๊ฟแบบให้ลูกค้าอนุมัติ และดำเนินการผลิตได้อย่างรวดเร็ว

transpotation
SAMPLE PRODUCTION

ตัวอย่างงาน

ABOUT PRESS

ระบบการพิมพ์ออฟเซต

ทฤษฎีสีกับการพิมพ์ออฟเซต

การพิมพ์ออฟเซตเป็นวิธีการพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากสามารถพิมพ์ด้วยชั้นหมึกที่บางสม่ำเสมอรวมทั้งให้คุณภาพงานพิมพ์ที่คมชัดใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับ

Read more
colortheory.png
 • 1

  ระบบการพิมพ์ออฟเซต

  การพิมพ์ออฟเซตเป็นการพิมพ์ที่นิยมที่สุดในหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยใช้ในการพิมพ์เชิงพาณิชย์ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป และสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพ่รเป็นส่วนใหญ่

  การพิมพ์ออฟเซตมีวิวัฒนาการมาจาก "การพิมพ์หิน หรือการพิมพ์ลิโทกราฟี" (Lithography) ซึ่งเป็นการพิมพ์ทางตรงในลักษณะที่แม่พิมพ์สัมผัสกับวัสดุโดยตรง การถ่ายทอดภาพและข้อความทำได้โดยผ่านน้ำ และหมึกพิมพ์ไปบนแม่พิมพ์หิน เมื่อทาบวัสดุใช้พิมพ์ซึ่งได้แก่กระดาษลงไปบนแม่พิมพ์แล้ว ใช้แรงกด จะได้ภาพและข้อความปรากฏบนวัสดุใช้พิมพ์ตามต้องการ ภาพและข้อความที่ปรากฏบนแม่พิมพ์จะเป็นภาพกลับซ้ายขวากับภาพและข้อความที่ปรากฏบนวัสดุใช้พิมพ์

  คำว่า "ออฟเซต" มีความหมายว่า "ทางอ้อม" โดยมีที่มาจากการถ่ายทอดภาพทางอ้อมจากแม่พิมพ์ผ่านตัวกลางที่เป็นผ้ายางก่อนที่จะสู่วัสดุใช้พิมพ์ แทนการถ่ายทอดโดยตรงจากแม่พิมพ์สู่วัสดุใช้พิมพ์ซึ่งจะทำให้ภาพและข้อความบนแม่พิมพ์มีลักษณะตรงกับแผ่นพิมพ์จริง

 • 2

  ทฤษฎีสี และ การผสมสีของแสง

  จากการค้นพบของ เซอร์ไอแซค นิวตัน ที่ว่าแสงสีขาวที่เปล่งออกมาจากแสงอาทิตย์นั้นประกอบด้วยแสงสีต่างๆ ในสเปกตรัมประกอบกับทฤษฎีของ ยัง-เฮล์มโฮลทซ์ที่กล่าวว่าการมองเห็นสีต่างๆ เกิดจากการทำงานของเซลล์รูปกรวยรับแสงสีน้ำเงิน สีเขียว และสีแดงที่อยู่บริเวณเรตินาของนัยน์ตา จึงได้นำมาใช้สรุปเป็นทฤษฎีสีของแสงที่กำหนดให้แม่สีของแสงมี 3 สี คือ สีน้ำเงิน สีเขียว และสีแดง เมื่อนำสีของแม่สีแสงดังกล่าวมาผสมกันด้วยความเข้มแสงต่างๆ จะเกิดเป็นแสงสีใหม่ขึ้นมาตามสีที่ได้ในแถบสเปกตรัมสี และถ้าผสมสีของแสง 3 สีเข้าในปริมาณความเข้มที่เท่ากันและมากเพียงพอ จะได้สีที่มีความสว่างมากที่สุดคือสีขาว

 • 3

  ทฤษฎีสี และการผสมสีของหมึกพิมพ์

  วัตถุต่างๆ ที่ปรากฏให้มองเห็นเป็นสีต่างๆ ได้เนื่อง จากวัตถุมีสารสีที่มีสมบัติดูดกลืน แสงสีบางสี และสะท้อนแสงสีที่เหลือเข้ามาสู่นัยน์ตา แสงสีใด ที่สะท้อนเข้ามาสู่นัยน์ตา ก็จะเกิดกระบวนการรับรู้ มองเห็นเป็นสีนั้น

  หมึกพิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการพิมพ์

  มีผงสี (Pigment) เป็นองค์ประกอบทำให้เกิดสี โดยใช้สีทุติยภูมิของแม่สีของแสงเป็นแม่สีของหมึก พิมพ์ คือ สีน้ำเงินเขียว สีม่วงแดง สีเหลือง ทำให้เกิดสีสันต่างๆ บนแผ่นงานพิมพ์ นอกจากนี้ ยังมีสีดำช่วยเพิ่มความดำ และความเปรียบต่าง ของภาพในส่วนเงาให้สูงขึ้น แม่สีของหมึกพิมพ์ที่พิมพ์บนกระดาษจะดูดกลืนแสงที่ตกกระทบบางแสงสีและสะท้อนแสงสีที่ เหลือออกมา การผสมสีของหมึกพิมพ์ที่เกิดจาก การพิมพ์แม่สีของหมึกพิมพ์ซ้อนทับกันนั้น ยิ่งเป็น การหักลบ แสงสีที่จะสามารถสะท้อนออกมาได้ ถ้าพิมพ์แม่สีของหมึกพิมพ์ทั้งหมดเป็นพื้นทึบซ้อนทับกันก็จะได้สีดำ การผสมสีของหมึกพิมพ์เป็นการผสมสีด้วยสายตา (Optical Mixture) เมื่อนำหมึกพิมพ์แม่สีมาพิมพ์ เป็นจุดเล็กๆ ห่างกัน เมื่อดูในระยะห่างพอสมควร สีของแสงที่สะท้อนเข้าตาแล้วผสมกัน ให้เห็นเป็น สีเดียว หรือพิมพ์ซ้อนทับกันด้วยหมึกพิมพ์ที่มี ความโปร่งใสทำหน้าที่เสมือน ฟิลเตอร์ทำการกรอง แสงสีต่างๆ เข้าสู่ตาแปล การรับรู้เป็นสีเดียวได้ เมื่อหมึกพิมพ์แม่สี ผสมกันแล้วจะให้สีต่างๆ ได้มากมาย

OUR CUSTOMER

ลูกค้าของเรา

ติดต่อเรา

map

คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าสู่ระบบนำทาง